Diarienummer KFN-0341/2016
Titel Verksamhets- och projektbidrag, Skogsskola 2017, Sundbybergs IK Orienteringssektionen
Startdatum 2016-12-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-08
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhets- och projektbidrag för anordnande av Skogsskolan 2017, Sundbybergs IK Orienteringssektionen 2016-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Verksamhets- och projektbidrag, Skogsskola 2017, Sundbybergs IK Orienteringssektionen 2016-12-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Verksamhets- och projektbidrag, Skogsskola 2017, Sundbybergs IK Orienteringssektionen 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3