Diarienummer KFN-0340/2016
Titel Yttrande över detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17, vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg.
Startdatum 2016-11-22
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17, vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. 2016-11-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17, vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. 2016-12-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Yttrande över detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17, vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Pr 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - KS- 0063/2015 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2