Diarienummer KFN-0331/2016
Titel Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2017
Startdatum 2016-11-16
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 2016-11-16 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - Internkontrollplan 2017 för KFN - KFN-0331/2016 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3