Diarienummer KFN-0320/2016
Titel Svar på medborgarförslag - Det saknas tillräckliga möjligheter för spontanidrott för boende i alla åldrar i Stora Ursvik
Startdatum 2016-11-07
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Det saknas tillräckliga möjligheter för spontanidrott för boende i alla åldrar i Stora Ursvik 2016-11-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på medborgarförslag - Det saknas tillräckliga möjligheter för spontanidrott för boende i alla åldrar i Stora Ursvik 2017-01-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Det saknas tillräckliga möjligheter för spontanidrott för boende i alla åldrar i Stora Ursvik 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på medborgarförslag - Det saknas tillräcklliga möjligheter för spontantidrott för boende i alla åldrar i Stora Ursvik 2017-03-09 Utgående Visa dokumentet
Expedieras - Svar på medborgarförslag - Det saknas tillräckliga möjligheter för spontanidrott för boende i alla åldrar i Stora Ursvik KFN-0320/2016 2017-03-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3