Diarienummer KFN-0319/2017
Titel Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 ”Bristol” i centrala Sundbyberg samt uppdrag om förfrågningsunderlag för kulturverksamhet i lokalerna
Startdatum 2017-12-14
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 ”Bristol” i centrala Sundbyberg samt uppdrag om förfrågningsunderlag för kulturverksamhet i lokalerna 2018-01-09 Utgående Visa dokumentet
Reviderad skrivelse - Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 "Bristol" i centrala Sundbyberg samt uppdrag om förfrågningsunderlag för kulturverksamhet i lokalerna 2018-01-23 Utgående Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 25 januari 2018 2018-01-26 Inkommande Visa dokumentet
Moderaternas, Liberalernas, Miljöpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas skrivelse den 25 januari 2018 2018-01-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 januari 2018 - Reviderad skrivelse - Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 "Bristol" i centrala Sundbyberg samt uppdrag om förfrågningsunderlag för kulturver 2018-01-26 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Expediering - Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 ”Bristol” i centrala Sundbyberg samt uppdrag om förfrågningsunderlag för kulturverksamhet i lokalerna 2018-01-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 ”Bristol” Sturegatan 39 i centrala Sundbyberg 2018-02-07 Inkommande Visa fil
1, 2