Diarienummer KFN-0307/2017
Titel Svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad - samråd
Startdatum 2017-11-23
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-28
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad 2017-11-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad 2017-12-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad 2017-12-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad 2018-02-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - Svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad 2018-02-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3