Diarienummer KFN-0307/2016
Titel Verksamhets- och projektbidrag för dansevenemang år 2017, Lunaria Bellydance
Startdatum 2016-11-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-27
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Bokningar Allaktivitetshuset, Lunaria Bellydance 2016-11-01 Inkommande Visa dokumentet
Ansökan om verksamhets- och projektbidrag år 2017, Lunaria Bellydance 2016-10-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Verksamhets- och projektbidrag för dansevenemang år 2017, Lunaria Bellydance 2016-11-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Komplettering av ansökan, reviderad budget, Lunaria Bellydance 2016-11-18 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Verksamhets- och projektbidrag för dansevenemang år 2017, Lunaria Bellydance 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet