Diarienummer KFN-0305/2016
Titel Föreningsbidrag för integrationssatsningar år 2017
Startdatum 2016-11-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-01-12
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sundbybergs IK fotbollssektionen 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Sundbybergs IK Passa vidare 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Street Mentality Parkourklubb 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Verdandi Sundbyberg 2016-11-01 Inkommande Visa dokumentet
Suluk 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Rissnekyrkans församling 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Duvbo IK 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Gymmix 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Rissne IF 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Somaliska kultur- och dhantoförening i Sverige 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Föreningsbidrag för integrationssatsningar år 2017 2016-11-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Komplettering - Duvbo IK 2016-11-05 Inkommande Visa dokumentet
Komplettering Street Mentality Parkour 2016-11-18 Inkommande Visa dokumentet
Komplettering från somaliska kultur- och dhantoföreningen 2016-11-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Komplettering SULUK 2016-11-14 Inkommande Visa dokumentet
Komplettering Gymmix 2016-11-03 Inkommande Visa dokumentet
Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets skrivelse 2016-12-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Föreningsbidrag för integrationssatsningar år 2017 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Komplettering Rissnekyrkan 2016-11-14 Inkommande Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 15 december 2017-01-11 Inkommande Visa fil
1, 2