Diarienummer KFN-0304/2016
Titel Verksamhets- och projektbidrag för teaterprojektet Kompassen år 2017, Teater SAT
Startdatum 2016-11-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhets- och projektbidrag för teaterprojektet Kompassen år 2017, Teater SAT 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Verksamhets- och projektbidrag för teaterprojektet Kompassen år 2017, Teater SAT 2016-11-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Verksamhets- och projektbidrag för teaterprojektet Kompassen år 2017, Teater SAT 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet