Diarienummer KFN-0300/2017
Titel Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad - utställningsskedet
Startdatum 2017-11-17
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-21
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om utställning för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad - utställningsskedet 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad - utställningsskedet 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad - utställningsskedet 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad - utställningsskedet 2017-12-20 Utgående Visa dokumentet
Expediering - Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad, utställningsförslag (KS-0443/2016). 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3