Diarienummer KFN-0299/2017
Titel Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2018
Startdatum 2017-11-15
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 2017-11-15 Utgående Visa fil
1, 2
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3