Diarienummer KFN-0299/2016
Titel Delegationsbeslut om bidrag till extra sommarlovsaktiviteter år 2017
Startdatum 2016-10-31
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-12
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhets- och projektbidrag för idrottskollo år 2017, Duvbo IK 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Delegationsbeslut om bidrag till extra sommarlovsaktiviteter år 2017 2017-04-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Ansökan om bidrag för sommarlovsaktiviteter, Unga Örnar 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Uppdaterad ansökan gällande idrottskollo, Duvbo IK 2017-02-23 Inkommande Visa dokumentet
Ansökan om bidrag för sommarlovsaktiviteter, Twin Doves 2017-03-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Ansökan Lilla Parken 2017-03-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Ansökan om bidrag för sommarlovaktiviteter, Street Mentality Parkourklubb 2017-03-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Ansökan om bidrag för sommarlovaktiviteter, Passa Vidare 2017-03-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Ansökan om bidrag för sommarlovsaktiviteter, Verdandi 2017-03-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Ansökan om bidrag för sommarlovsaktiviteter, SS04 2017-03-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Uppdaterad ansökan om bidrag för sommarlovsaktiviteter, Twin Doves 2017-03-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Årsredovisning SS04, år 2015 2017-03-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Mail från Lilla Parken angående parklek och olika sommarlovsaktiviteter vid Toppstugan 2017-03-31 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Delegationsbeslut om bidrag till extra sommarlovsaktiviteter år 2017 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande Socialdemokraterna den 4 april 2017 2017-05-12 Inkommande Visa dokumentet