Diarienummer KFN-0298/2016
Titel Verksamhetsbidrag för kvällsbasket år 2017, Duvbo IK
Startdatum 2016-10-31
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-01
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag för kvällsbasket år 2017, Duvbo IK 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Verksamhetsbidrag för kvällsbasket år 2017, Duvbo IK 2016-11-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Verksamhetsbidrag för kvällsbasket år 2017, Duvbo IK 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet