Diarienummer KFN-0296/2017
Titel Svar på medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019
Startdatum 2017-11-10
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-16
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019 2017-11-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019 2017-11-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019 2018-01-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Svar på medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 22 februari 2018 2018-02-26 Inkommande Visa dokumentet
Ordförandes svar på medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019 2018-02-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering - Svar på medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019 2018-02-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3