Diarienummer KFN-0295/2016
Titel Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Verdandi
Startdatum 2016-10-28
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhets- och projektbidrag år 2017, Verdandi 2016-10-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Verdandi 2016-11-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Verdandi 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Socialdemokraternas skrivelse den 23 februari 2017 2017-03-09 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 23 februari 2017 2017-03-09 Inkommande Visa dokumentet