Diarienummer KFN-0289/2016
Titel Verksamhetsbidrag år 2017, Det Stora Knytkalaset
Startdatum 2016-10-27
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2017, Det Stora Knytkalaset 2016-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Verksamhetsbidrag år 2017, Det stora knytkalaset 2016-11-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Verksamhetsbidrag år 2017, Det stora knytkalaset 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet