Diarienummer KFN-0288/2015
Titel Regler, taxor och avgifter för hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler
Startdatum 2015-12-18
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Regler, taxor och avgifter för hyra av kultur och fritidsnämndens lokaler 2015-12-18 Utgående Visa fil
1, 2
Regler, taxor och avgifter för hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler 2016-07-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Regler, taxor och avgifter för hyra av kultur och fritidsnämndens lokaler 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet