Diarienummer KFN-0283/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Stjärnjouren
Startdatum 2017-10-26
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Stjärnjouren 2017-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Verksamhetsbidrag år 2018, Stjärnjouren 2017-10-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till överenskommelse mellan kultur- och fritidsnämnden och Stjärnjouren för år 2018 2017-10-30 Upprättat Visa dokumentet
Komplettering, verksamhetsbidrag år 2018, Stjärnjouren 2017-10-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Verksamhetsbidrag år 2018, Stjärnjouren 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut om ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3