Diarienummer KFN-0278/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, RSMH Solna/Sundbyberg
Startdatum 2017-10-24
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, RSMH Solna/Sundbyberg 2017-10-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Delegationsbeslut om verksamhetsbidrag år 2018, RSMH Solna/Sundbyberg 2018-02-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4