Diarienummer KFN-0274/2016
Titel Svar på medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill bygga 700 bostäder!
Startdatum 2016-10-11
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill bygga 700 bostäder! 2016-10-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill bygga 700 bostäder! 2017-01-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill bygga 700 bostäder! 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill bygga 700 bostäder! 2017-03-15 Utgående Visa dokumentet