Diarienummer KFN-0273/2017
Titel Ekonomisk rapport med prognos per oktober 2017
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-12
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ekonomisk rapport med prognos per oktober 2017 2017-11-14 Utgående Visa dokumentet
Ekonomisk rapport med prognos per oktober 2017 2017-11-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Ekonomisk rapport med prognos per oktober 2017 2017-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Ekonomisk rapport med prognos per oktober 2017 KFN-0273/2017 2017-11-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3