Diarienummer KFN-0273/2016
Titel Svar på medborgarförslag - Hej. Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. Ingen vill spela där nu. Alltid tom
Startdatum 2016-10-11
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Hej. Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. Ingen vill spela där nu. Alltid tom 2016-10-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på medborgarförslag - Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. 2016-12-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på medborgarförslag - Hej. Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. Ingen vill spela där nu. Alltid tom 2017-03-09 Utgående Visa dokumentet
Expedieras - Svar på medborgarförslag - Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. KFN- 0273/2016 2017-03-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3