Diarienummer KFN-0272/2017
Titel Lovbidrag, Passa vidare Sundbybergs IK, 2018
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan, lovbidrag Passa vidare Sundbybergs IK, 2018 2017-10-23 Inkommande Visa dokumentet
Lovbidrag, Passa vidare Sundbybergs IK, 2018 2017-10-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ansökningsblankett, Passa vidare Sundbybergs IK, 2018 2017-10-25 Inkommande Visa dokumentet
Komplettering, Lovbidrag, Passa vidare Sundbybergs IK, 2018 2017-11-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Lovbidrag, Passa vidare Sundbybergs IK, 2018 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut om bidrag för lovaktiviteter för 2018 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3