Diarienummer KFN-0266/2017
Titel Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2018
Startdatum 2017-10-20
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-18
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2018 2017-10-20 Utgående Visa fil
1, 2
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2018 2017-10-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2018 2017-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2018, KFN-0266/2017 2017-11-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3