Diarienummer KFN-0263/2017
Titel Verksamhetsbidrag 2018, HRF Solna-Sundbyberg
Startdatum 2017-10-13
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökningsblankett, verksamhetsbidrag 2018 HRF Solna-Sundbyberg 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Verksamhetshandlingar hrf Solna-Sundbyberg 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Verksamhetsbidrag 2018, HRF Solna-Sundbyberg 2017-11-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering av beslut om verksamhetsbidrag för år 2018 2017-11-15 Utgående Visa fil
1, 2