Diarienummer KFN-0262/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Hjärt- och lungföreningen i Solna-Sundbyberg
Startdatum 2017-10-12
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Hjärt- och lungföreningen i Solna-Sundbyberg 2017-10-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Verksamhetsbidrag år 2018, Hjärt- och lungföreningen i Solna-Sundbyberg 2017-11-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Kompletterande handlingar, Hjärt- och lungföreningen i Solna-Sundbyberg 2017-10-28 Inkommande PUL
Expediering - Beslut gällande ansökan om verksamhetsbidrag 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2