Diarienummer KFN-0261/2016
Titel Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Det Nya Museet
Startdatum 2016-10-04
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-27
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhets- och projektbidrag år 2017, Det Nya Museet 2016-10-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Det Nya Museet 2016-10-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Årsmötesprotokoll år 2015, Det Nya Museet 2016-10-24 Inkommande Visa dokumentet
Ekonomisk redovisning år 2015, Det Nya Museet 2016-10-24 Inkommande Visa dokumentet
Ansökan om verksamhetsbidrag 2017, Det Nya Museet 2016-11-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Det Nya Museet 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet