Diarienummer KFN-0257/2017
Titel Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen
Startdatum 2017-10-03
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-18
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-10-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-10-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-10-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-11-17 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering - Yttrande över förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen - signerat 2017-11-17 Utgående Visa dokumentet