Diarienummer KFN-0256/2017
Titel Projektbidrag för digitalisering av Det Nya Museets konstsamling år 2018, Det Nya Museet
Startdatum 2017-10-03
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om projektbidrag för digitalisering av Det Nya Museets konstsamling år 2018, Det Nya Museet 2017-10-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Projektbidrag för digitalisering av Det Nya Museets konstsamling år 2018, Det Nya Museet 2017-10-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kompletterande frågor 2017-10-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Projektbidrag för digitalisering av Det Nya Museets konstsamling år 2018, Det Nya Museet 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande projektbidrag 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3