Diarienummer KFN-0255/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Det Nya Museet
Startdatum 2017-10-03
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Det Nya Museet 2017-10-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Verksamhetsbidrag år 2018, Det Nya Museet 2017-10-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Frågor angående verksamhetsbidrag 2017-11-08 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Verksamhetsbidrag år 2018, Det Nya Museet 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande verksamhetsbidrag 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3