Diarienummer KFN-0254/2017
Titel Verksamhetsbidrag 2018, Friluftsfrämjandet
Startdatum 2017-10-03
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-07
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag 2018, Friluftsfrämjandet 2017-09-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Verksamhetshandlingar, Friluftsfrämjandet 2017-10-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Verksamhetsbidrag 2018, Friluftsfrämjandet 2017-12-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Expediering - Beslut gällande ansökan om verksamhetsbidrag 2017-12-21 Utgående Visa fil
1, 2