Diarienummer KFN-0253/2016
Titel Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017-2019, Stjärnjouren
Startdatum 2016-09-28
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-01-11
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017-2019, Stjärnjouren 2016-09-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017-2019, Stjärnjouren 2016-10-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Komplettering - balansräkning 2016-10-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Komplettering - information om ansökan till Socialstyrelsen 2016-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Förslag till överenskommelse mellan kultur- och fritidsnämnden och Stjärnjouren för år 2017 2016-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017-2019, Stjärnjouren 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Överenskommelse med Stjärnjouren 2017-01-09 Upprättat Visa dokumentet