Diarienummer KFN-0250/2017
Titel Projektbidrag för teaterprojektet Kompassen år 2018, Teater SAT
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om projektbidrag för teaterprojektet Kompassen år 2018, Teater SAT 2017-10-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Projektbidrag för teaterprojektet Kompassen år 2018, Teater SAT 2017-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Komplettering, projektbidrag för år 2018, Teater SAT 2017-10-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Komplettering, projektbidrag för teaterprojektet Kompassen år 2018, Teater SAT 2017-10-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Projektbidrag för teaterprojektet Kompassen år 2018, Teater SAT 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut om verksamhetsbidrag för 2018 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2