Diarienummer KFN-0249/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs Orkesterförening
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-19
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs Orkesterförening 2017-10-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs Orkesterförening 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs Orkesterförening 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-12-19 Utgående PUL