Diarienummer KFN-0248/2017
Titel Lovbidrag för sommarlovsaktiviteter år 2018, Sundbybergs IK Friidrott
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om lovbidrag för sommarlovsaktiviteter år 2018, Sundbybergs IK Friidrott 2017-10-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Lovbidrag för sommarlovsaktiviteter år 2018, Sundbybergs IK Friidrott 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Lovbidrag för sommarlovsaktiviteter år 2018, Sundbybergs IK Friidrott 2018-02-26 Upprättat Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse den 22 februari 2018 2018-02-26 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av beslut om lovbidrag för sommarlovsaktiviteter år 2018, Sundbybergs IK Friidrott 2018-02-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4