Diarienummer KFN-0246/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Föreningen för iranska pensionärer/blivande pensionärer i Sundbyberg och omnejd
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-21
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Föreningen för iranska pensionärer/blivande pensionärer i Sundbyberg och omnejd 2017-10-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Verksamhetsbidrag år 2018, Föreningen för iranska pensionärer/blivande pensionärer i Sundbyberg och omnejd 2017-10-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Stadgar, föreningen för iranska pensionärer/blivande pensionärer i Sundbyberg 2017-10-17 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Verksamhetsbidrag år 2018, Föreningen för iranska pensionärer/blivande pensionärer i Sundbyberg och omnejd 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut om verksamhetsbidrag för år 2018 2017-12-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3