Diarienummer KFN-0245/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, DHR Sundbybergsavdelning
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Dhr Sundbybergsavdelning 2017-09-28 Inkommande PUL
Verksamhetsbidrag år 2018, DHR Sundbybergsavdelning 2017-11-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Expediering - Beslut gällande ansökan om verksamhetsbidrag 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2