Diarienummer KFN-0243/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018 för kvällsfotboll, Sundbybergs IK Fotboll
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-19
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs IK Fotboll 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Komplettering, nya ansökningsblankett, kvällsfotboll 2018 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Verksamhetsbidrag år 2018 för kvällsfotboll, Sundbybergs IK Fotboll 2017-10-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Komplettering - Verksamhetsbidrag år 2018 2017-11-02 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Verksamhetsbidrag år 2018 för kvällsfotboll, Sundbybergs IK Fotboll 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-12-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3