Diarienummer KFN-0242/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs IK Fotboll
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag 2018, Sundbybergs IK Fotboll 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Komplettering, ifylld ansökningsblankett, fotbollsskola 2018 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs IK Fotboll 2017-12-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs IK Fotboll 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 22 februari 2018 2018-02-26 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av beslut om verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs IK Fotboll 2018-02-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3