Diarienummer KFN-0241/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Duvbo IK
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-19
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Duvbo IK 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Komplettering, Duvbo IK 2017-10-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Verksamhetsbidrag år 2018, Duvbo IK 2017-10-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Frågor gällande ansökan om verksamhetsbidrag, inkl. svar 2017-10-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Verksamhetsbidrag år 2018, Duvbo IK 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-12-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3