Diarienummer KFN-0240/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Svenska med baby
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Svenska med baby 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Komplettering med ansökt summa 2017-10-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Verksamhetsbidrag år 2018, Svenska med baby 2017-10-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Komplettering verksamhetsbidrag, Svenska med baby 2017-11-07 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Verksamhetsbidrag år 2018, Svenska med baby 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande verksamhetsbidrag 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3