Diarienummer KFN-0239/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Parkinsonföreningen Solna-Sundbyberg
Startdatum 2017-09-29
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Parkinsonföreningen Solna-Sundbyberg 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Verksamhetsbidrag år 2018, Parkinsonföreningen Solna-Sundbyberg 2017-11-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Parkinsonföreningen, preliminär budget 2018.doc 2017-10-23 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av beslut om verksamhetsbidrag för år 2018 2017-11-15 Utgående Visa fil
1, 2