Diarienummer KFN-0235/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Nya Teaterpiraterna
Startdatum 2017-09-29
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Nya Teaterpiraterna 2017-09-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Verksamhetsbidrag år 2018, Nya Teaterpiraterna 2017-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Verksamhetsbidrag år 2018, Nya Teaterpiraterna 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet