Diarienummer KFN-0234/2017
Titel Verksamhetsbidrag för kartproduktion år 2018, Sundbybergs IK Orientering
Startdatum 2017-09-28
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-19
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag för kartproduktion år 2018, Sundybergs IK orientering 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Verksamhetsbidrag för kartproduktion år 2018, Sundbybergs IK Orientering 2017-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Verksamhetsbidrag för kartproduktion år 2018, Sundbybergs IK Orientering 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-12-19 Utgående PUL