Diarienummer KFN-0233/2017
Titel Yttrande över detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - granskning
Startdatum 2017-09-28
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-01
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - granskningsfas 2017-09-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till yttrande över detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - granskningsfas 2017-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017 - Yttrande över detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - granskningsfas 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - granskningsfas 2017-10-24 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0233/2017 Yttrande över detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7 2017-10-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3