Diarienummer KFN-0231/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Det Stora Knytkalaset
Startdatum 2017-09-27
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-08
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om Verksamhetsbidrag för 2018, Det Stora Knytkalaset 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Verksamhetsbidrag år 2018, Det Stora Knytkalaset 2017-12-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Komplettering, ansökan om verksamhetsbidrag 2018, Det Stora Knytkalaset 2017-11-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Expediering - Beslut gällande verksamhetsbidrag 2017-12-21 Utgående Visa fil
1, 2
Nekande av bidrag 2017-12-27 Inkommande Visa dokumentet
Tjänsteanteckning om avbruten utbetalning av verksamhetsbidrag 2018-01-11 Upprättat Visa dokumentet