Diarienummer KFN-0226/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs IK Bowling
Startdatum 2017-09-25
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs IK Bowling 2017-09-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs IK Bowling 2017-11-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Komplettering - ansökan om verksamhetsbidrag år 2018 2017-11-15 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs IK Bowling 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande ansökan om verksamhetsbidrag 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3