Diarienummer KFN-0226/2016
Titel Verksamhets- och projektbidrag gällande teater Bristol, föreningen Friteatern, år 2017
Startdatum 2016-09-22
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-17
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Verksamhets- och projektbidrag gällande teater Bristol, föreningen Friteatern, år 2017 2016-09-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Verksamhetsplan för teater Bristol år 2016 -2019 2016-09-02 Inkommande Visa dokumentet
Friteaterns egna föreställningar, år 2015 och år 2016 2016-09-02 Inkommande Visa dokumentet
Ekonomisk redovisning Friteatern, 1 januari till 30 juni år 2016 2016-09-22 Inkommande Visa dokumentet
Förvaltningens anteckningar från möte om teater Bristol, 16 september år 2016 2016-09-16 Upprättat Visa dokumentet
Brev angående Teater Bristol, från föreningen Tango Bristol 2016-10-04 Inkommande Visa dokumentet
Brev angående teater Bristol, från föreningen Teaterpiraterna 2016-10-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Verksamhetsplan för teater Bristol år 2016-2017 2016-04-11 Inkommande Visa fil
1, 2
Beskrivning av verksamhet för de prioriterade grupperna år 2017, Friteatern 2016-11-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Redovisning av verksamheten på teater Bristol år 2016 2016-11-21 Inkommande Visa dokumentet
Brev angående Teater Bristol och Friteatern, från PRO Sundbyberg 2016-11-10 Inkommande Visa dokumentet
Brev från Sundbybergs Jazzklubb gällande Bristollokalens framtid 2016-10-12 Inkommande Visa dokumentet
Brev från Sundbybergs jazzklubb angående teater Bristol 2017-02-08 Inkommande Visa dokumentet
Årsmötesprotokoll Friteaterns årsmöte, 2 maj 2017 2017-05-08 Inkommande Visa dokumentet
Årsredovisning för Friteatern på turné och resultaträkning för Bristol Sundbyberg, 1 juli år 2015 till 30 juni år 2016 2017-04-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Avsiktsförklaring, visningsverksamhet på Bristol 2017-02-26 Inkommande Visa dokumentet
Förvaltningens frågor och Friteaterns svar om ekonomisk redovisning, 2015-2016 2017-05-16 Utgående Visa dokumentet
Svar på redovisningsfrågor, gällande Friteaterns årsredovisning 2015-2016 2017-05-18 Inkommande Visa dokumentet
Preliminär ekonomisk redovisning, 1 juli 2015 till 30 juni 2016, Friteatern 2017-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Hyreskontrakt teater Bristol 2016-05-18 Inkommande Visa dokumentet
Ekonomiavdelningens sammanställning, resultatrapport för både teaterverksamheten och teater Bristol. Bakgrund till Friteaterns årsredovisning 2015-2016 2017-05-22 Inkommande Visa dokumentet
Komplettering till årsredovisning 2015-2016, Friteatern. Resultaträkning för både teater/turnéverksamheten och Teater Bristol. Från redovisningskonsulten. 2017-05-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Verksamhets- och projektbidrag gällande teater Bristol, föreningen Friteatern, år 2017 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 15 juni 2017 2017-06-29 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 15 juni 2017 2017-06-29 Inkommande Visa dokumentet
Expedierat - beslut om er ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017 2017-06-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Brev till revisor från föreningen Friteatern på Turné 2017-07-04 Inkommande Visa dokumentet