Diarienummer KFN-0222/2017
Titel Verksamhetsbidrag för anordnande av skogsskola år 2018, SIK Orientering
Startdatum 2017-09-19
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av skogsskola år 2018, SIK Orientering 2017-09-19 Inkommande PUL
Verksamhetsbidrag för anordnande av skogsskola år 2018, SIK Orientering 2017-09-19 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Verksamhetsbidrag för anordnande av skogsskola år 2018, SIK Orientering 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 22 februari 2018 2018-02-26 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av beslut om verksamhetsbidrag för anordnande av skogsskola år 2018, SIK Orientering 2018-02-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3