Diarienummer KFN-0221/2017
Titel Utredning om förutsättningarna för en enklare smådjursgård och ett enklare naturum i Sundbyberg
Startdatum 2017-09-18
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-24
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Utredning om förutsättningarna för en enklare smådjursgård och ett enklare naturum i Sundbyberg 2017-09-18 Utgående Visa fil
1, 2
Utredning om förutsättningarna för en enklare smådjursgård och ett enklare naturum i Sundbyberg 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017 - Utredning om förutsättningarna för en enklare smådjursgård och ett enklare naturum i Sundbyberg 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet